top of page

Satrancın Keşfi

Güncelleme tarihi: 4 Ara 2019

Satranç ne zaman ve nerede keşfedildi? Bu sorunun cevabı henüz tam olarak bulunamamıştır fakat her arkeolojik keşif bizlere yeni pencereler açmaktadır.


Satranç ve Tarih Yolculuğu...

Nerede ve ne zaman ortaya çıktığı bilinmeyen satranç çok eski bir oyundur. Eski yazıtlar arasında bulunan bilgiler sonucunda MÖ.3000 yıllarında satranç gibi bir oyunun Mısır ve Hindistan'da oynanıldığı sanılmaktadır.

Bazı söylentilere göre de satranç "Sat-Ran-Çu" adıyla Çin'de bulunmuştur. Bazı belgeler bu söylentiyi doğrulamaktadır. Bazı tarihçiler, satrancı Truva'nın kuşatılması sırasında Palamedes'in bulduğunu söylerler.

Günümüze ulaşan en kesin eski İran ve Hint kaynakları satrancın her iki ülkede de en azından 7. yüzyılın ilk yarısından beri bilindiğini göstermektedir. Şah Farsça'da kral demektir, ama satrancın İran'a asıl doğduğu yer olan Hindistan'dan geldiği sanılmaktadır. Buradan yavaş yavaş dünyaya yayılan satranç Avrupa'ya ve ülkemize geçmiştir.Ülkemizde Satranç

Satranç tarihimiz oldukça eskidir. Satranç ile ilgili 1500 yıllarına ait el yazması kitaplar vardır. Büyük Türk düşünürü Mevlana’nın satranç oynadığına ait bilgiler vardır. Anadolu Selçuklu Devletinde, halkın en fazla ilgi gösterdiği oyunlardan bir tanesi de satranç oyunuydu. Sadece Anadolu’da değil Orta Asya Türk topluluklarında da satranç yaygın olarak oynanan bir oyundu. Fransız gezgin H. Blocgueville anılarında, Türkmenlerin, boş zamanlarında en çok sevdikleri şeyin satranç oynamak olduğunu belirtmiştir. Osmanlı döneminde satranç önemini korumuştur. Özellikle devletlerarası ilişkilerde, önemli kişilere satranç takımı hediye edilirdi. Tarihi kaynaklara göre, Yavuz Sultan Selim padişah olmadan önce Safevi hükümdarı Şah İsmail ile satranç oynamıştır. Cumhuriyetin kurulması ile birlikte satranç sporuna verilen önem artmıştır. Askeri okullarda ders olarak okutulmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, iyi bir satranç oyuncusuydu. İkinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü ve dönemin diğer devlet büyüklerinin de satranç oynadıklarını biliyoruz. Daha sonraki yıllarda başta İstanbul ve Ankara olmak üzere satranç kulüpleri açılmıştır. 1954 yılında TSF (Türkiye Satranç Federasyonu) kurulmuştur. Türkiye Satranç Federasyonun kurulması ile birlikte ülkemizde satrancın gelişimi hızlanmıştır.


69 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Комментарии


bottom of page